Loading, please wait ...

top of page

Konsultacja / Diagnoza

Olga Maracewicz (dzieci)

  • 55 min
  • 220 złotych polskich
  • Świętokrzyska

Opis usługi

Wizyta diagnostyczno-konsultacyjna. Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców bez dziecka. Na kolejną wizytę zapraszamy dziecko. Badanie psychologiczne obejmuje obserwacje dziecka w zabawie swobodnej i kierowanej oraz w kontakcie zadaniowym. W zależności od potrzeb psycholog zastosuje badanie z użyciem wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych (testów psychologicznych).


Zasady rezygnacji | Resignation policy

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem celem umówienia wizyty w innym dogodnym terminie lub zwrot kosztów po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10%.


Dane kontaktowe

  • Świętokrzyska 20, Warszawa, Polska

    (0048) 887 730 600

    magda.kaczor.777@gmail.com

bottom of page